De basisverzekering: wat wordt er vergoed en wat verandert er in 2017?

Samenvatting:

Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De verplichte basisverzekering verandert elk jaar. Dit wordt bepaald door de Nederlandse regering. Zorgverzekeraars in Nederland zijn verplicht om iedere verzekeringsnemer van een basispakket te voorzien en mogen hiervoor geen enkele klant weigeren op grond van leeftijd, geslacht of een eventuele chronische ziekte.

De geschiedenis van de basisverzekering

In 2006 werd ons huidige zorgstelsel ingevoerd. Het bestaat uit een basisverzekering die voor iedereen toegankelijk is, aangevuld met vrij te kiezen extra verzekeringspakketten. Voor een gedeelte van de zorg uit het basispakket geldt sinds 2008 een eigen risico. Tot die tijd gold een no-claim regeling. De inhoud van de basisverzekering wordt ieder jaar door de regering vastgesteld en verandert dus ook regelmatig. Jaarlijks je zorgverzekering vergelijken om te zien of je nog wel van de gewenste dekking bent voorzien is dus zeker geen overbodige luxe.

Veranderingen in het basispakket zorgverzekeringen 2017

Voor een compleet overzicht verwijzen we je door naar ons totaaloverzicht van de vergoedingen en veranderingen in 2017, maar we willen je toch alvast de belangrijkste wijzigingen meegeven:

  • Plastische chirurgie met medische noodzaak wordt aan het basispakket toegevoegd. Zo zullen borstprothesen voor vrouwen en transgenders zonder borstvorming, ooglidcorrecties bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie vergoed worden.
  • Vanaf 2017 worden 37 fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen volledig vergoed. Dit jaar was er pas een vergoeding vanaf de 21ste behandeling.
  • Vervanging van snij- en hoektanden bij beschadiging of verlies door een ongeval wordt vergoed bij jongeren tot 22 jaar. Tot nu toe was de leeftijdsgrens hiervoor 18 jaar.
  • Voor gebitsprothesen wordt de eigen bijdrage veranderd van een vast bedrag (€125 in 2016) naar een percentage van de kosten: 10% voor een onderkaak en 8% voor een bovenkaak.
  • Er komt een vergoeding van het kortdurend verblijf in een zorginstelling voor patiënten die om medische redenen (nog) niet naar huis kunnen.

Veranderingen in de keuze voor zorg in 2017

Momenteel kun je kiezen tussen drie soorten zorgverzekeringspolissen:

  • De naturapolis, waarbij de verzekering rechtstreeks aan de zorgverlener betaalt. Verzekerden hebben hierbij een ruime keuzevrijheid met betrekking tot de zorgverlener.
  • De restitutiepolis. Hierbij betaalt de verzekering gemaakte kosten achteraf terug. Verzekerden hebben bij deze polis een volledige keuzevrijheid.
  • De budgetpolis, waarbij de verzekerden verplicht zijn zorg af te nemen bij door de verzekering geselecteerde zorgverleners.

Mogelijk komt daar in 2017 een variant bij, waarbij verzekerden korting krijgen op hun eigen risico als ze besluiten zorg af te nemen bij de door de verzekeraar geselecteerde zorgverleners. Het kan ook zijn dat deze regeling onderdeel wordt van de budgetpolis.

Eigen risico en premies zorgverzekering 2017

Sinds de invoering in 2008 is het verplichte eigen risico van de basisverzekering jaarlijks gestegen, het ene jaar meer dan het andere. In 2017 blijft het met 385 euro voor het eerst gelijk aan het voorgaande jaar. Daar staat dan wel een forse premieverhoging tegenover. Voorspelde het kabinet op Prinsjesdag nog een verhoging van 3,5 euro, in de praktijk lijkt hij veel hoger uit te vallen. Verwacht wordt dat veel aanbieders de premie met ongeveer 10 euro zullen verhogen.

Door te kiezen voor een hoger eigen risico kun je de premie verlagen. Je moet dan wel heel goed de risico’s daarvan overwegen. Overigens kunnen zorgverzekeraars zelf ook besluiten om bepaalde handelingen uit te sluiten van het eigen risico.

Vergelijken basisverzekeringen 2017

Wanneer je op zoek gaat naar de verzekering of verzekeraar die het best bij jouw wensen aansluit heb je ook binnen de verplichte dekking van de basisverzekering nog iets te kiezen. Je kan namelijk kiezen voor een polis waarmee je vrije zorgkeuze hebt of een polis waarmee enkel de zorg bij bepaalde zorgverleners volledig gedekt is. De keuze voor een naturapolis waarmee je aan specifieke zorgverleners gebonden bent is veelal net wat voordeliger, maar je geeft hiermee wel een stuk keuzevrijheid op. De budgetpolis tenslotte zal nog wat goedkoper uitpakken, maar wel met een minimale keuzevrijheid.

<< Terug naar alle veelgestelde vragen